Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

2470 5e89 500
Reposted fromalize alize
6961 6a38 500
Reposted fromalize alize

July 02 2019

9807 6ebe 500

Freya Allan as Cirilla
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
0481 4c8a 500

Anya Chalotra as Yennefer of vengerberg
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

June 28 2019

7567 73da

Nicole Kidman in Alexander McQueen Silver moon dress
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

June 18 2019

7657 212e 500

Scarlett Johansson as Morticia Addams
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
7401 e57c 500
Reposted bystragan-ze-snamigreywolf

June 14 2019

3891 d420

"Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie."
- Agnieszka Osiecka w liście do Jeremiego Przybory
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

June 13 2019

3212 c8df
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange

June 12 2019

2681 88b8 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue
2683 f62d 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow
Reposted fromOnlyRed OnlyRed
6438 6c0d 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed

June 07 2019

4378 2bfc 500

"Szaleństwo jest we krwi i nie można go usunąć odrobiną mydła i miękką szmatką."

- Margaret Atwood "Grace i Grace"

Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

May 19 2019

8833 d7c0 500
Reposted fromalize alize
3830 81b9
Reposted fromkarmacoma karmacoma

May 13 2019

5610 0fc8 500
"Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej."
Dla ciebie jestem sobą
słowa: Jeremi Przybora
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

May 03 2019

6963 bdea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 31 2019

4410 c2f0
Reposted fromkarmacoma karmacoma
4406 73ea 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl