Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

8833 d7c0 500
Reposted fromalize alize
3830 81b9
Reposted fromkarmacoma karmacoma

May 13 2019

5610 0fc8 500
"Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej."
Dla ciebie jestem sobą
słowa: Jeremi Przybora
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

May 03 2019

6963 bdea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 31 2019

4410 c2f0
Reposted fromkarmacoma karmacoma
4406 73ea 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma

March 10 2019

2271 e57a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 08 2019

0693 2b86 500
- dr. Mae Jemison
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019 - grafika Google Doodle
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
0694 c2ca 500
- Millicent Fawcett
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019 - grafika Google Doodle
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
0696 236b 500
"Nie mów że jesteś słaba tylko dlatego że jesteś kobietą" - Maty Kom
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019 - grafika Google Doodle
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
0698 6271 500
"Jestem ważna. Jestem tak samo ważna.
Nie "jeśli tylko..", nie "pod warunkiem, że..". Jestem ważna. Kropka." - Chimamanda Adichie
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019 - grafika Google Doodle
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
0699 072b 500
"Sen, który śnisz samemu, jest tylko snem.
Sen, który śnicie razem, jest rzeczywistością." - Yoko Ono
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019 - Google Doodle
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

February 22 2019

Reposted fromspring-flow spring-flow
2265 d0fd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
2275 53b2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

November 09 2018

3307 62e9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma

October 27 2018

0009 c9d3
Reposted fromretro-girl retro-girl
0023 159e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 21 2018

6974 664d
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 19 2018

4606 0bc4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl